Reklama
 
Blog | Pavel Šmejkal

Dumka o medvědovi

Z dalekého pole, jež twitter je nazýváno, povstal včera po ránu mocný hlas s ničím si nezadající s hlasem bohatýra Dobryni Nikitiče. Ani bujné větry tak nevanou, ani bouře se nevalí tak, jako se valila slova od prstů Dmitrije Rogozina. Inu, mužik zůstane mužikem, i kdyby v satén jej odívali.

Aj, před rokem předlouhým mudrc jeden již s názorem svým velice netypickým přikvačil a potřebu nám všem jej sdělit pocítil. Nyní v šlépějích jeho druhý duch mocný tedy kráčí.

Narodil se na svaté, bohaté Rusi syn Dmitrij. Rodná matička jej porodila, chovala a do plné dospělosti dochovala. Přítelem jeho nejvěrnějším stal se medvěd. A nebyl to medvěd ledajaký, ale medvěd ruský, ve svém brlohu zalezlý a tu a tam jen do světa na okamžik kratičký, dočasností zvaný, vycházející.

Mladičký Dmitrijek prospíval na těle a jeho bujná hlavička dospívala na rozumu, i začal si vyjížděti na dobrém koni do širého pole a v širém poli jal se zašlapávati mladá háďata. A s jeho statečností i výřečnost jeho rostla. Háďata dávno mu již nestačila, mužnost svoji bohatýrskou ukázati chtěl. I sedl tedy jednoho rána k stroji psacímu a celému světu najevo dal, že on svého medvěda za siláka stále považuje.

Reklama

Měsíců pár uteklo, co zrníček písku v hodinách na carově stole se za hodinu přesype, a stalo se, jak svatý muž Dmitrij předpověděl. K brlohu medvědovu velká a zbraněmi kalenými vyzbrojená mocnost se blížila a dráždit jej činy svými začala.

Leč ticho, jen les šuměl, vlnky v řece se líně předháněly a listí na stromech se ve vánku lehkém pohupovalo.

„Proč nevstáváš, medvěde silný, medvěde můj?“ tázal se Dmitrij a maně vzpomněl na doby, kdy známý pěstitel kukuřice v sídle národů spojených polobotkou do stolu tloukl, až svět celý se před mužnou rukou jeho mužickou třásl.

Však ticho bobtnalo a stávalo se ještě tišším.

Tu Dmitrij neohroženě hordy cizáků předběhl, hlavu svoji do brlohu vstrčil a úlekem strnul.

V koutě ležela vypelichaná medvědí kůže, které z úst trčely zažloutlé tesáky.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama